Kalender

I kalenderen under kan du se når Grendehuset er utleid
eller når noen har resevert huset.
En reservasjon må bekreftes med utfylt leieavtale innen oppgitt frist. Reservasjonen er endelig, når leie er betalt.

AEC v1.0.4