Kontaktinfo

E-postadresse:
til Grendehuset er: korsgata16@gmail.com
Alle forespørseler om utleie skal rettes til denne e-postadressen

Bankgiro:
1503.34.14975
All betaling av leie skal gå til denne kontoen

Nøkkelansvarlig:
Jan Erik Sønderby – telefon: 992 28 402
Kun for avtale om besiktigelse av/omvisning i Grendehuset,
samt uthenting/tilbakelevering av nøkkel til Grendehuset når du har leid huset.

Styret i Grendehuset:
Fra Korsgata borettslag:
Per Østvold, styreleder (916 94 130 – Ikke leieforespørsler!)
Steinar Aronsen, nestleder
Fra Stolmakergata borettslag:
Bjørn Pettersen, styremedlem
Ola Klegseth, styremedlem
Fra Borettslaget Korsgata 22:
Torild Gjesvik, styremedlem

Postadresse:
Sameiet Grendehuset Korsgata 16
c/o OBOS
Postboks 6666 – St.Olavs plass
0129 Oslo

Organisasjons­nummer:
986478132