Hvordan leie Grendehuset

Slik går du fram:

1. Sjekk kalenderen vår om Grendehuset er ledig på ønsket dato/tidspunkt.

2. Send en e-post til korsgata16@gmail.com om ønsket tidspunkt (dato og tidsrom) og hva slags arrangement som skal avholdes. Fordi vi har et topris-system med reduserte priser for beboere i eierborettslagene, må du huske på å oppgi din egen gate/postadressse.

Se prisliste her.

3. Du vil få en tilbakemelding fra oss via e-post om huset er ledig eller ikke. Dette tar vanligvis 2-4 dager. Merk at Grendehusets styreleder eller nøkkelansvarlige IKKE kan svare på spørsmål om utleie.

4. Betaling: Når du har fått bekreftet at Grendehuset er ledig på ønsket tidspunkt, må du betale leiebeløpet til vår bankkonto – 1503.34.14975. Dette må gjøres innen tre uker etter at Grendehuset er reservert. Husk å merke betalingen med ditt navn og leiedato.

Merk at hvis du ikke betaler innen den fristen som er oppgitt ovenfor, vil vi slette reservasjonen.

5. Samtidig som du betaler, må du også fylle ut, signere og sende oss en leiekontrakt: Avtale om leie. Denne skannes og sendes til oss på vår e-postadresse: korsgata16@gmail.com.

6. Nøkkel til Grendehuset får du 1-3 dager før ditt arrangement skal finne sted. Tidspunkt for henting/tilbakelevering av nøkkel gjøres direkte mellom leietaker og vår nøkkelansvarlig, Jan Erik Sønderby, som treffes på telefon 992 28 402.

7. Besiktigelse av Grendehuset.
Ønsker du å se huset før du leier det – eller komme innom for å få et inntrykk av
hva slags hus Grendehuset er, tar du kontakt med vår nøkkelansvarlig,
Jan Erik Sønderby, på telefon 992 28 402, og blir enige om tidspunkt for besøk.

8. Projektor.
Grendehuset har trådløst nettverk og projektor med nedtrekkbart lerret. Bruk av projektoren avtales med nøkkelansvarlig.

9. Barnestoler
Grendehuset har 4-5 barnestoler.

10. Ris og ros
Etter avsluttet leie ser vi gjerne at du gir oss en tilbakemelding. Var du fornøyd med lokalet? Renholdet? Er det ting vi bør bli bedre på?

Ris og ros til Grendehuset i Korsgata 16.