Hvordan leie Grendehuset

Slik går du fram:

1. Sjekk kalenderen vår om Grendehuset er ledig på ønsket dato/tidspunkt.

2. Send en e-post til korsgata16@gmail.com om ønsket tidspunkt (dato og tidsrom) og hva slags arrangement som skal avholdes. Fordi vi har et topris-system med reduserte priser for beboere i eierborettslagene, må du huske på å oppgi din egen gate/postadressse.

Se prisliste her.

3. Du vil få en tilbakemelding fra oss via e-post om huset er ledig eller ikke. Dette tar vanligvis 2-4 dager. Merk at Grendehusets styreleder IKKE kan svare på spørsmål på telefon om utleie. Spørsmål om leie besvares kun på e-post.

4. Les vilkårene for utleie.
Her finner du regler om renhold, håndtering av avfall, støy, og når arangementer må avsluttes.

Se vilkår for utleie.

5. Betaling: Når du har fått bekreftet at Grendehuset er ledig på ønsket tidspunkt,og har lest vilkårene for leie, må du betale leiebeløpet til vår bankkonto i OBOS-banken. Dette må gjøres innen tre uker etter at Grendehuset er reservert.

Her finner du en lenke til OBOS-banken.

6. Nøkkel til Grendehuset
Noen dager før leiedato tar du kontakt med Grendehuset på e-post for å få koden til en nøkkelkasse. Nøkkelkassa står på veggen til venstre for Grendehusets inngangsdør, og inneholder to nøkler til Grendehuset. Husk å låse nøkkelkassa etter bruk. Når du forlater Grendehuset, settes nøklene tilbake i nøkelkassa.

Hvis du IKKE finner nøkkelen i nøkkelkassa, tar du kontakt med styreleder Per Østvold på tlf. 91694130.

7. Visning av Grendehuset.
Ønsker du å se huset før du leier det – eller komme innom for å få et inntrykk av hva slags hus Grendehuset er, tar du kontakt med oss på e-post og avtaler dag og tidspunkt.

8. Projektor.
Grendehuset har trådløst nettverk og projektor med nedtrekkbart lerret. Husk å sende melding om bruk av projektor, slik at vi legger ut kabel.

9. Barnestoler
Grendehuset har 4-5 barnestoler. De finner du i boden i andre etasje.

10. Ris og ros
Etter avsluttet leie ser vi gjerne at du gir oss en tilbakemelding. Var du fornøyd med lokalet? Renholdet? Er det ting vi bør bli bedre på? Send oss en e-post.