Grendehusets historie

Bygningen er fra 1850-åra, bygget som privatbolig under en epoke hvor Grünerløkka lå utenfor bygrensa (i gamle Aker kommune), og var unntatt påbudet om å bygge i mur. Da det ble varslet at Løkka skulle innlemmes i byen, vokste det fram en trehusbydel på nedre Grünerløkka som fikk oppnavnet Ny York pga hastigheten i bygginga. Korsgata 16 er ett av få hus fra den epoken som er igjen. På begynnelsen av 1900-tallet holdt redaksjonen til ukebladet Familen til her, og fram til det ble grendehus i 1987 var det tønnemakerverksted.

Da OBOS overtok eiendommen i forbindelse med byggingen av de nye borettslagene i Stolmakergata, Korsgata og Torvbakkgata, var det meningen at huset skulle rives. Men så fikk utbyggingsavdelingen i OBOS øynene opp for at det gamle trehuset kunne bli et velegnet forsamlings- og utleielokale for dem som skulle flytte inn i de borettslagene som var under etablering. Ved etablering av Sameiet Korsgata 16 ble Grendehusets tomt skilt ut, og borettslagene ble eiere etter det antall eiere de hadde. Senere har Nordre gate 11-17 og Torvbakkgata solgt sine andeler til de andre borettslagene , slik at det nå er tre borettslag som eier huset.

Ved folketellingen i 1865 bodde det 11 personer i huset. En gang på 1900-tallet ble huset ombygd til verksted. Huset er av laftet tømmer, utvendig kledd med stående panel.

Huset ble restaurert med bidrag fra det offentlige i 1986. Husbanken bidro med 620.000, Oslo kommune med 100.000, og alle borettslagene betalte 2.000 kr per leilighet. Det restaurerte huset ble innviet av Oslos ordfører Albert Nordengen den 2. april 1987.

Huset er oppført på Byantikvarens «gule liste» over bevaringsverdige hus i Oslo.