Priser

       
HVERDAGER   Beboere i borettslagene*   Eksterne     leietakere
Mandag – Torsdag 09.00 – 23.00 1 800,- 3 800,-
Mandag – Fredag 09.00 – 16.00 1 200,- 2 700,-
Mandag – Torsdag  17.00 – 23.00 1 200,- 2 700,-
       
HELGER      
Fredag og lørdag 09.00 – 01.00 2 000,- 4 500,-
Søndag og helligdag 09.00 – 23.00 1 800,- 4 300,-
       
2 dagers leie: Fredag og lørdag   3 000,- 7 200,-
2 dagers leie: Lørdag og søndag   3 000,- 7 200,-
IDEELLE ORG.      
Mandag – Torsdag 09.00 – 23.00 1 800,-  
Mandag – Fredag 09.00 – 16.00 1 200,-    
Mandag – Torsdag 17.00 – 23.00 1 200,-    

Alle priser omfatter leie av begge etasjer. Prisen omfatter også gulvvask og vask av toalett.

Redusert pris hverdager gjelder for ideelle organisasjoner, foreninger, partilag og lignende.

Med «beboere i borettslagene» menes beboere i Stolmakergata borettslag, Korsgata borettslag og borettslaget Korsgata 22.

For arrangementer over flere dager  kan egne priser avtales – ta kontakt via korsgata16@gmail.com