Ny York

Edvard Bull beskriver i St. Halvard i 1961, framveksten av Ny York som lå i Aker inntil byutvidelsen i 1859. Området avgrenses av Akerselva, Nordre gate og Markveien. Bydelen kom raskt opp. Utbygginga tok til med Hans Fr. Grüners tomtesalg høsten 1856, og den tok brått slutt da murtvang ble innført to år seinere. Navnet henspeiler på tempoet i bygginga. En tilsvarende eksplosiv byvekst hadde knapt foregått noe sted i Norge tidligere, i følge Bull. Våren 1861 var det alt vokst fram en stor «drabantby» med 69 bebygde eiendommer med 1500 innbyggere.

Helt fra starten fikk Ny York et rykte som en bydel med dårlig bebyggelse og altfor lite kommunale tiltak, «slum». Her vokste det fram et samfunn dominert av håndverkssvenner og industriarbeidere. Bull kaller Ny York «et monument over vår begynnende industrialisering.»

[ Inventar | Historie | Om huset ]

Foto: Oslo byarkiv. Hjørnet av Torbakgaden og Markveien ca. 1895. Ole Olsen, født med en arm til venstre – melkekjører med egen virksomhet. Sofie Hjortland – eier, dame nr. to fra venstre, Jacob Hjortland, ektefelle, fanejunker og kjøpmann ved hennes høyre side. Salg av fiskemat – Colonial bakevarer. Senere spesialisert på fiskemat – fiskepudding kjent over hele byen.