Priser

Dagtid   Beboere i borettslagene Eksterne     leietakere
Man – torsdag

Fredag

07.00 – 16.00

07.00 -15.00

1 500,-

1 700,-

2 200,-

2 200,-

Lørdag, søndag
og helligdag
09.00 – 15.00 1 700,- 2 500,-
Kveldstid
Man – torsdag
Ideelle org.*
17.00 – 23.00          1 200,-     2 000,-
1 500,-*
Fredag 16.00 – 01.00 1 800,- 3 000,-
Lørdag 15.00 – 01.00 1 800,- 3 000,-
Søndag/h.dag 15.00 – 23.00 1 800,- 2 500,-
Hele dager
Man – torsdag
Ideelle org.*
07.00 – 23.00           1 800,- 3 000,-
2 500,-*
Fredag 07.00 – 01.00 2 000,- 3 500,-
Lørdag 09.00 – 01.00 2 000,- 3 500,-
Søndag/h.dag 09.00 – 23.00 2 000,- 2 500,-

Alle priser omfatter leie av begge etasjer. Prisen omfatter også gulvvask og vask av toalett.

* Redusert pris mand. – torsd. gjelder for ideelle organisasjoner, foreninger, partilag og lignende.

MERK;
Med «beboere i borettslagene» menes beboere i Stolmakergata borettslag, Korsgata borettslag og borettslaget Korsgata 22.

For arrangementer over flere dager  kan egne priser avtales – ta kontakt via korsgata16@gmail.com